Επικοινωνία

 Η Διεύθυνση της Γραμματείας είναι :

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Σίνδος – Θεσσαλονίκης

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Γραμματεία

Τ.Κ.57400, Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη

Τηλ  2310013056, 2310 013940, fax 2310 798276

Web:https://automation.dipae.edu.gr/

Mail: automation@dipae.edu.gr