Καλωσόρισμα

Καλωσόρισμα και παρουσίαση του Μεταπτυχιακού, από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Απόστολο Τσαγκάρη

Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες και καθηγητές Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, ειδικευμένους σε θέματα εφαρμοσμένων και προηγμένων συστημάτων αυτοματοποίησης. Ακόμα, στην ανάπτυξη του μεταπτυχιακού συμμετείχαν κλαδικοί και επιστημονικοί φορείς Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία προσφέρεται με ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης (διά ζώσης μαθήματα σε συνδιασμό με ευέλικτες και διαδικτυκές μορφές διδασκαλίας), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον εργαζόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε διάφορους τομείς των συστημάτων αυτοματοποίησης.

Αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο των εφαρμοσμένων συστημάτων αυτοματοποίησης και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Στο μεταπτυχιακό διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας οι οποίοι καλύπτουν πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων. Επιπλέον, παρέχεται στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναριακών διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες και ανώτατα στελέχη φορέων και οργανισμών εκπαίδευσης.

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλη η ομάδα των καθηγητών αλλά και του διοικητικού προσωπικού του παρόντος μεταπτυχιακού, εργαζόμαστε διαρκώς ώστε το πρόγραμμα να ικανοποιεί επιτυχώς και με τον πλέον σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο, τόσο τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα!

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Απόστολος Τσαγκάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής