Κανονισμός δεοντολογίας

Από το ΠΜΣ ακολουθείται ο κανονσιμός δεοντολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος όπως αυτός καθορίστηκε με τη υπ. αριθμ. 15/14-04-2021 Εκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας επιτροπής [pdf].