Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαιδευτές Ρομποτικής, STEAM και Νέων Τεχνολογιών»

Εκπαιδευτές Ρομποτικής, STEAM και Νέων Τεχνολογιών

ΕΝΑΡΞΗ: 1/2/2024

ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης – Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.)

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), διοργανώνει εξ’ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαιδευτών Ρομποτικής, STEAM και Νέων Τεχνολογιών» 400 ωρών, διάρκειας 9 μηνών, παρέχοντας ταυτόχρονα 13,5 μονάδες ECTS.

Διάρκεια: 400 ώρες, 9 μήνες Δίδακτρα: 250€

Στοιχεία επικοινωνίας

Απόστολος Τσαγκάρης, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Διευθυντής του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης»

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος , Σίνδος – Θεσσαλονίκη

Email: tsagaris@ihu.gr, Tel: +302310013056, mob: +306977425136