Υποβολή Αιτήσεων

ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης για το Χειμερινό εξάμηνο 2024-2025:

Ξεκίνησε η  υποβολή των αιτήσεων με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων την 01/09/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση automation@dipae.edu.gr μέχρι την 01/09/2024.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής φόρμας υποψηφιότητας (google form)
 • Αίτηση υποψηφιότητας (docx)
 • Βιογραφικό Σημείωμα (docx)
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Σύμφωνα με το ΦΕΚ)
 • Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 • Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. (docx)

Προκήρυξη Εισαγωγής για την ειδίκευση  Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης  (pdf)