Ανακοινώσεις

08/06/2021 – Εξεταστική Ιουνίου

Η εξεταστική του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στις 25/06, 26/06, 27/06 και 02/07, 03/07, 04/07, σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας έχει σταλεί.

03/03/2021 – Ηλεκτρονική Συνάντηση Καλοσωρίσματος

Την Παρασκευή 05/03/2021 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνάντηση καλωσορίσματος στο ΠΜΣ με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων.
Καλούνται όλοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και όσοι εμπλέκονται στην υποστήριξη του ΠΜΣ να παρευρεθούν.

Η συμμετοχή στη ψηφιακή συνάντηση μπορεί να γίνει με την χρήση του παρακάτω συνδέσμου:
https://zoom.us/j/2273119461

03/03/2021 – Εναρξη Μαθημάτων την Παρασκευή 05/03/2021

Την Παρασκευή 05/03/2021 ξεκινούν τα μαθήματα του ΠΜΣ σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα [pdf]

13/11/2020 – ΦΕΚ Ιδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (5036/13-11-2020) ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης». Η έναρξή του είναι τον Φεβρουάριο του 2021.